FACEBOOK TWITTER YOUTUBE SOUNDCLOUD E-SHOP
kontakt

 

Slovenský národný remix - album (ďalej SNR - album) je bakalárskou prácou Martiny Slovákovej na Vysokej škole výtvarných umení.

SNR je multimediálny projekt realizovaný vo verejnom priestore. Jeho základ tvorí kompilácia remixov štátnej hymny Slovenskej republiky od rôznych autorov.

Dielo sa venuje téme štátnosti a vlastenectva, ktorú autorka vo svojej umeleckej tvorbe rozvíja už dlhšie, pričom reaguje na verejnú spoločenskú diskusiu. "Na začiatku ma vyprovokoval tzv. „vlastenecký zákon“ z dielne Slovenskej národnej strany. Hľadám civilné, priam užité, avšak nekomerčné polohy vlasteneckého prejavu a slabé miesta, ktoré využívam na spochybňovanie navrhovaných a praktizovaných stratégií. Projekt SNR začal otázkou, ako dostať hymnu ku skupine, ktorej vzťah k štátnym symbolom a vlasti má byť systematicky podporený zákonom a vyučovacím procesom, ako k tejto skupine školákov a študentov dostať hymnu civilným a im blízkym spôsobom. Ukazujem, že vzťah k štátnej hymne z pozície autora alebo poslucháča môže byť rôzny a nenesie vždy negatívne konotácie autoritatívnosti a propagandy. Zo štátnej hymny sa stáva námet, inšpirácia, východiskový bod."

V prvom kole bolo k vytvoreniu remixu vyzvaných desať autorov, sedem z nich sa aktívne zapojilo (Foolk, Isobutane, Kasioboy, stroon, Teapot, The Uniques, Ujko Ormos). Výber hudobníkov predpokladal žánrovú pestrosť a rozmanitosť autorských prístupov, čo sa vo výsledku potvrdilo. Vzniklo sedem nových skladieb, ktoré majú predpoklady a ambície zaujať i poslucháča, ktorý nepozná pozadie celého konceptu.

Kompilácia SNR je voľne dostupná cez vydavateľstvo Exitab ako tzv. free download. Projekt bol umiestnený na sociálne siete a do éteru Rádia_FM - 4.programovej služby Slovenského rozhlasu.

Verejnoprávne média majú zákonom stanovenú povinnosť hrať hymnu o polnoci. Rádio_FM v týždni od pondelka 2.5.2011 do nedele 8.5.2011 sa uskutočnilo špeciálne polnočné vysielanie, v ktorom bol o 24. hodine uvedený každý deň vždy iný remix. Po exkluzívnej premiére v Rádiu_FM bol následne konkrétny remix sprístupnený na voľné stiahnutie cez vydavateľstvo Exitab.

Výzva na vytvorenie remixu štátnej hymny Slovenskej republiky bude, po prezentácii bakalárskej práce, otvorená pre ďalších slovenských
autorov, hudobníkov, producentov a DJ-ov s ambíciou dosiahnuť ideálny stav – počet remixov 365. Teda počet zodpovedajúci počtu dní v roku a umožňujúci hrať každý deň o polnoci v éteri verejnoprávneho rozhlasu vždy inú verziu slovenskej hymny.

Spoluautori pracovali bez nároku na honorár.

Spoluautori projektu
Partneri projektu
Mediálne ohlasy

 

 
Rádio_FMExitabREDDOG.skpuojdVŠVU

 

 

Slovenský národný remix (Slovak National Remix) © Martina Slováková, 2011

hosting poskytuje Quantasoft