FACEBOOK TWITTER YOUTUBE SOUNDCLOUD AUTORKA
kontakt

 

Slovenský národný remix je bakalárskou prácou Martiny Slovákovej na Vysokej škole výtvarných umení v roku 2011.

SNR je multimediálny projekt realizovaný vo verejnom priestore. Jeho základ tvorí kompilácia remixov štátnej hymny Slovenskej republiky od rôznych autorov.

Dielo sa venuje téme štátnosti a vlastenectva, ktorú autorka vo svojej umeleckej tvorbe rozvíja už dlhšie, pričom reaguje na verejnú spoločenskú diskusiu. "Na začiatku ma vyprovokoval tzv. „vlastenecký zákon“ z dielne Slovenskej národnej strany. Hľadám civilné, priam užité, avšak nekomerčné polohy vlasteneckého prejavu a slabé miesta, ktoré využívam na spochybňovanie navrhovaných a praktizovaných stratégií. Projekt SNR začal otázkou, ako dostať hymnu ku skupine, ktorej vzťah k štátnym symbolom a vlasti má byť systematicky podporený zákonom a vyučovacím procesom, ako k tejto skupine školákov a študentov dostať hymnu civilným a im blízkym spôsobom. Ukazujem, že vzťah k štátnej hymne z pozície autora alebo poslucháča môže byť rôzny a nenesie vždy negatívne konotácie autoritatívnosti a propagandy. Zo štátnej hymny sa stáva námet, inšpirácia, východiskový bod."

V prvom kole bolo k vytvoreniu remixu vyzvaných desať autorov, sedem z nich sa aktívne zapojilo (Foolk, Isobutane, Kasioboy, stroon, Teapot, The Uniques, Ujko Ormos). Výber hudobníkov predpokladal žánrovú pestrosť a rozmanitosť autorských prístupov, čo sa vo výsledku potvrdilo. Vzniklo sedem nových skladieb, ktoré majú predpoklady a ambície zaujať i poslucháča, ktorý nepozná pozadie celého konceptu.

Kompilácia SNR je voľne dostupná cez vydavateľstvo Exitab ako tzv. free download. Projekt bol umiestnený na sociálne siete a do éteru Rádia_FM - 4.programovej služby Slovenského rozhlasu.

Verejnoprávne média majú zákonom stanovenú povinnosť hrať hymnu o polnoci. Rádio_FM v týždni od pondelka 2.5.2011 do nedele 8.5.2011 sa uskutočnilo špeciálne polnočné vysielanie, v ktorom bol o 24. hodine uvedený každý deň vždy iný remix. Po exkluzívnej premiére v Rádiu_FM bol následne konkrétny remix sprístupnený na voľné stiahnutie cez vydavateľstvo Exitab.

Spoluautori pracovali bez nároku na honorár.

Spoluautori projektu
Partneri projektu
Mediálne ohlasy

 

 
Rádio_FMExitabREDDOG.skpuojdVŠVU

 

 

Slovenský národný remix (Slovak National Remix) © Martina Slováková, 2011