V dolinách

Vyber si miesto na mape SR, kde bol projekt realizovaný:
V dolinách je projekt realizovaný pod hlavičkou Slovenského národného remixu, ktorého pilotným dielom bol album 7 remixoch štátnej hymny SR. Koncept V dolinách je jeho voľným pokračovaním a ďalšou prácou s tematikou vlastenectva a štátnych symbolov. Ide o akciu realizovanú v miestach určených pre športové vyžitie a spoločenské stretávanie väčšieho počtu ľudí - kaviarne, reštaurácie, športové areály. Akcia je uskutočňovaná prostredníctvom hackingu, a to legálne dostupnými a zakúpenými prostriedkami. Základnú výbavu autorky - hekera, tvorí prenosný vysielač (FM transmitter) v hodnote 12€, predlžovací kábel na 3,5 jack, prehrávač hudby (iPod Nano) a iPhone, na ktorý je celá akcia zaznamenaná.
Vysielanie je prerušené na cca 30sekúnd. Prehrávaný súbor je ohraničený krátkym úvodnym a záverečným jinglom.