FACEBOOK TWITTER YOUTUBE SOUNDCLOUD AUTORKA
kontakt

 

Slovenský národný remix (ďalej SNR) je nezávislým študentským výtvarným projektom.

SNR je multimediálny projekt realizovaný vo verejnom priestore. Jeho cieľom je prezentácia a distribúcia štátnych symbolov Slovenskej republiky formou experimentálneho pozitívneho "site-specific" a "audience-specific" šírenia. SNR vedome pracuje s publikom a jeho reakciami, a to akciou v konkrétnom čase a priestore.

Dielo sa venuje téme štátnosti a vlastenectva, ktorú autorka vo svojej umeleckej tvorbe programovo rozvíja už dlhšie, pričom reaguje na verejnú spoločenskú diskusiu. Podstatou projektu je remix (remixovanie) ako postprodukčná stratégia. Idea pracuje s už jestvujúcimi a voľne dostupnými "dielami" (ergo štátnymi symbolmi) a tieto zasádza do nových kontextov.

Projekt nie je motivovaný žiadnou finančnou skupinou, komerčným subjektom, reklamným produktom či politickou stranou alebo zoskupením. Cieľom tohto konceptu je nabúravanie stereotypov a konvencií spätých s tematikou vlastenectva, oprostenie komunikácie a operácie so štátnymi symbolmi od negatívnych, politicky angažovaných, či zneužívaných konotácií.

Projekt vedome pracuje s marketingovými stratégiami zacielenými na vekovú skupinu 15-35, ktorá sa identifi kuje s kultúrou mimo stredného prúdu.

 

 
Rádio_FMExitabREDDOG.skpuojdVŠVU

 

 

Slovenský národný remix (Slovak National Remix) © Martina Slováková, 2011